x

Thay doi dia chi

×

NHÀ SẢN XUẤT » Vata » Tuốc nơ vít 2 cạnh

6x150mm Vít dẹp Vata 9242014
Mã hàng : VTA-014-379
Giá : 53,000 VNĐ
8x250mm Vít dẹp Vata  9242028
Mã hàng : VTA-028-393
Giá : 79,000 VNĐ
8x175mm Vít dẹp cách điện 1000V Vata VDE 9242407
Mã hàng : VTA-407-177
Giá : 77,000 VNĐ
10x200mm Vít dẹp Vata 9242024
Mã hàng : VTA-024-389
Giá : 101,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Vata 9242031
Mã hàng : VTA-031-390
Giá : 57,000 VNĐ
6x250mm Vít dẹp Vata 9242032
Mã hàng : VTA-032-391
Giá : 66,000 VNĐ
6x300mm Vít dẹp  Vata 9242033
Mã hàng : VTA-033-392
Giá : 77,000 VNĐ
10x300mm Vít dẹp Vata 9242029
Mã hàng : VTA-029-394
Giá : 105,000 VNĐ
2.5x75mm Vít dẹp cách điện 1000V Vata VDE 9242401
Mã hàng : VTA-401-171
Giá : 40,000 VNĐ
3x100mm Vít dẹp cách điện 1000V Vata VDE 9242402
Mã hàng : VTA-402-172
Giá : 44,000 VNĐ
4x100mm Vít dẹp cách điện 1000V Vata VDE 9242404
Mã hàng : VTA-404-174
Giá : 46,000 VNĐ
5.5x125mm Vít dẹp cách điện 1000V Vata VDE 9242405
Mã hàng : VTA-405-175
Giá : 54,000 VNĐ
9.5x200mm Vít dẹp Vata 9242023
Mã hàng : VTA-023-388
Giá : 76,000 VNĐ
8x200mm Vít dẹp Vata 9242022
Mã hàng : VTA-022-387
Giá : 74,000 VNĐ
8x175mm Vít dẹp Vata 9242021
Mã hàng : VTA-021-386
8x150mm Vít dẹp Vata 9242020
Mã hàng : VTA-020-385
1 2
Brand

Đang online :122 - Tổng truy cập : 89,059,364