page flip
3m Thước cuộn Tajima H6P30MY
Mã hàng : TJM-030-012
Giá : 87,000 VNĐ
10m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS10
Mã hàng : TJM-100-002
Giá : 136,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Tajima H5P75MW
Mã hàng : TJM-750-016
Giá : 194,000 VNĐ
10m Thước cuộn Tajima H5PA0MW
Mã hàng : TJM-000-017
Giá : 242,000 VNĐ
50m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS50
Mã hàng : TJM-500-005
Giá : 428,000 VNĐ
50m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYR50
Mã hàng : TJM-500-007
Giá : 449,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Tajima H9P55MW
Mã hàng : TJM-055-014
Giá : 130,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Tajima H5P55MW
Mã hàng : TJM-550-015
Giá : 156,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS30
Mã hàng : TJM-300-004
Giá : 293,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép Tajima EPK-30
Mã hàng : TJM-300-010
Giá : 380,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYR30
Mã hàng : TJM-300-006
Giá : 318,000 VNĐ
20m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS20
Mã hàng : TJM-200-003
Giá : 202,000 VNĐ
100m Thước cuộn thép Tajima ETNA0MW1A03
Mã hàng : TJM-030-001
Giá : 2,707,000 VNĐ
10m Thước cuộn thép Tajima EPK-10
Mã hàng : TJM-100-008
Giá : 181,000 VNĐ
20m Thước cuộn thép Tajima EPK-20
Mã hàng : TJM-200-009
Giá : 285,000 VNĐ
2m Thước cuộn Tajima L13-20
Mã hàng : TJM-200-011
Giá : 59,000 VNĐ
5m Thước cuộn Tajima H6P50MY
Mã hàng : TJM-050-013
Giá : 112,000 VNĐ
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :62 - Tổng truy cập : 71,520,060