page flip
4’’ Máy mài góc 570W Makita 9500NB
Mã hàng : MKT-950-104
Giá : 1,890,000 VNĐ
5’’ Máy mài góc 840W Makita 9558NB
Mã hàng : MKT-955-108
Giá : 1,532,000 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Makita 9558HN
Mã hàng : MKT-558-218
Giá : 1,027,000 VNĐ
4" Máy mài góc 720W Makita GA4034
Mã hàng : MKT-403-386
Giá : 898,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita 9556HP
Mã hàng : MKT-556-297
Giá : 1,049,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1020W Makita 9005B
Mã hàng : MKT-900-028
Giá : 3,976,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2000W Makita 9067
Mã hàng : MKT-906-032
Giá : 2,193,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Makita 9049
Mã hàng : MKT-904-031
Giá : 4,813,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Makita 9047
Mã hàng : MKT-904-030
Giá : 4,520,000 VNĐ
6" Máy mài góc 1050W Makita 9016B
Mã hàng : MKT-901-063
Giá : 4,245,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Makita 9069
Mã hàng : MKT-906-033
Giá : 2,204,000 VNĐ
7” Máy mài góc 1800W Makita 9607NB
Mã hàng : MKT-960-174
Giá : 6,256,000 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6010
Mã hàng : MKT-601-186
Giá : 1,708,000 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6020
Mã hàng : MKT-602-187
Giá : 1,815,000 VNĐ
7" Máy mài 2000W Makita GA7020
Mã hàng : MKT-020-164
Giá : 2,031,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2400W Makita GA7030
Mã hàng : MKT-703-180
Giá : 2,269,000 VNĐ
9" Máy mài 2000W Makita GA9020
Mã hàng : MKT-020-162
Giá : 2,085,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2400W Makita GA9030
Mã hàng : MKT-703-181
Giá : 2,388,000 VNĐ
1 2 3
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :71 - Tổng truy cập : 71,555,473