page flip
4" Máy mài góc 720W Hitachi G10ST
Mã hàng : HTA-010-097
Giá : 1,216,000 VNĐ
4" Máy mài góc 730W Hitachi G10SR4
Mã hàng : HTA-010-098
Giá : 960,000 VNĐ
5" Máy mài góc 580W Hitachi G13SS
Mã hàng : HTA-013-099
Giá : 1,081,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Hitachi G18SW2
Mã hàng : HTA-018-100
Giá : 2,339,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2400W Hitachi G18SS
Mã hàng : HTA-018-101
Giá : 2,321,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Hitachi G23SS
Mã hàng : HTA-023-102
Giá : 2,453,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2200W Hitachi G23SW
Mã hàng : HTA-023-103
Giá : 2,757,000 VNĐ
4” Máy mài 715W Hitachi PDA100M
Mã hàng : HTA-100-027
Giá : 841,000 VNĐ
5" Máy mài 1200W Hitachi G13SC2
Mã hàng : HTA-013-004
Giá : 2,494,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Hitachi G18SE3
Mã hàng : HTA-018-005
Giá : 2,321,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Hitachi G23SC3
Mã hàng : HTA-023-006
Giá : 2,145,000 VNĐ
4” Máy mài 705W Hitachi PDA100K
Mã hàng : HTA-100-026
Giá : 1,405,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2000W Hitachi G18SR
Mã hàng : HTA-018-028
Giá : 2,293,000 VNĐ
4” Máy mài góc 600W Hitachi G10SS2
Mã hàng : HTA-010-035
Giá : 631,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1200W Hitachi G15SA2
Mã hàng : HTA-015-036
Giá : 1,959,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2000W Hitachi G23SF2
Mã hàng : HTA-023-037
Giá : 2,124,000 VNĐ
4" Máy mài góc 730W Hitachi G10SR3
Mã hàng : HTA-010-062
Giá : 841,000 VNĐ
4" Máy mài góc 840W Hitachi G10SN
Mã hàng : HTA-010-063
Giá : 1,033,000 VNĐ
1 2
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :30 - Tổng truy cập : 80,163,291