page flip
6mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-24DGBS
Mã hàng : KPT-024-008
Giá : 1,680,000 VNĐ
515mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75L-CR
Mã hàng : KPT-075-125
Giá : 11,386,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-126
Mã hàng : KPT-126-129
Giá : 4,991,000 VNĐ
7” Máy mài góc Kawasaki KPT-183
Mã hàng : KPT-183-130
Giá : 6,850,000 VNĐ
5” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS5B
Mã hàng : KPT-005-132
Giá : 7,667,000 VNĐ
7” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS7B
Mã hàng : KPT-007-133
Giá : 9,027,000 VNĐ
9” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS9B
Mã hàng : KPT-009-134
Giá : 14,742,000 VNĐ
5” Máy mài thẳng Kawasaki  KPT-NG125A-DSG
Mã hàng : KPT-125-139
Giá : 11,839,000 VNĐ
5” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG125A-DRG
Mã hàng : KPT-125-140
Giá : 11,839,000 VNĐ
6” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG150A-DSG
Mã hàng : KPT-150-141
Giá : 12,701,000 VNĐ
6” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG150A-DRG
Mã hàng : KPT-150-142
Giá : 11,839,000 VNĐ
284mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CS
Mã hàng : KPT-025-115
Giá : 6,578,000 VNĐ
425mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CS
Mã hàng : KPT-065-122
Giá : 8,075,000 VNĐ
370mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CR
Mã hàng : KPT-065-123
Giá : 8,075,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-100ARG
Mã hàng : KPT-100-128
Giá : 5,263,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-NAS4B
Mã hàng : KPT-004-131
Giá : 7,121,000 VNĐ
3” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG75A-DS
Mã hàng : KPT-065-137
Giá : 7,259,000 VNĐ
3” Máy mài thẳng Kawasaki KPT-NG75A-DR
Mã hàng : KPT-065-138
Giá : 7,259,000 VNĐ
1 2 3
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :59 - Tổng truy cập : 70,917,645