page flip
22mm Máy khoan búa 660W Metabo BHE22
Mã hàng : MEB-022-027
Giá : 4,424,000 VNĐ
32mm Máy khoan 900W Metabo KHE32
Mã hàng : MEB-032-021
Giá : 8,127,000 VNĐ
24mm Máy khoan 705W Metabo KHE24
Mã hàng : MEB-024-019
Giá : 5,309,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 810W Metabo KHE-2643
Mã hàng : MEB-264-079
Giá : 5,229,000 VNĐ
13mm Máy khoan bê tông 760W Metabo KHE-2442
Mã hàng : MEB-244-078
Giá : 3,760,000 VNĐ
16mm Máy khoan bê tông 760W Metabo SB-760
Mã hàng : MEB-760-081
Giá : 2,393,000 VNĐ
16mm Máy khoan bê tông 760W Metabo SBE-760
Mã hàng : MEB-760-082
Giá : 2,735,000 VNĐ
10mm Máy khoan 560W Metabo BE560
Mã hàng : MEB-560-038
Giá : 1,103,000 VNĐ
13mm Máy khoan 1010W Metabo KHE28
Mã hàng : MEB-028-020
Giá : 8,945,000 VNĐ
13mm Máy khoan 560W Metabo SBE 561 (hộp giấy)
Mã hàng : MEB-561-001
Giá : 1,509,000 VNĐ
13mm Máy khoan 560W Metabo SBE 561 (hộp nhựa)
Mã hàng : MEB-561-003
Giá : 1,677,000 VNĐ
16mm Máy khoan 660W Metabo SB660
Mã hàng : MEB-660-002
Giá : 1,966,000 VNĐ
16mm Máy khoan 660W Metabo SBE660
Mã hàng : MEB-660-025
Giá : 3,897,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 450W Metabo BHE20 Compact
Mã hàng : MEB-020-026
Giá : 4,827,000 VNĐ
20mm Máy khoan va đập 1010W Metabo SBE1010 Plus
Mã hàng : MEB-101-043
Giá : 7,555,000 VNĐ
24mm Máy khoan búa 705W Metabo BHE24
Mã hàng : MEB-024-028
Giá : 3,590,000 VNĐ
26mm Máy khoan 3 chức năng 800W Metabo KHE26
Mã hàng : MEB-026-051
Giá : 5,341,000 VNĐ
1 2
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :30 - Tổng truy cập : 76,935,234