x

Thay doi dia chi

26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DRE
Mã hàng : BOS-226-078
Giá : 3,286,000 VNĐ
18mm Máy khoan 550W Bosch GBH 2-18RE
Mã hàng : BOS-218-012
Giá : 1,907,000 VNĐ
10mm Máy Khoan 500W Bosch GSB 10RE
Mã hàng : BOS-010-005
Giá : 1,020,000 VNĐ
10mm Máy Khoan 650W Bosch GSB 13RE
Mã hàng : BOS-013-007
Giá : 1,185,000 VNĐ
16mm Máy Khoan 700W Bosch GSB 16RE
Mã hàng : BOS-016-008
Giá : 1,327,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26E
Mã hàng : BOS-226-077
Giá : 2,980,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DE
Mã hàng : BOS-226-017
Giá : 3,091,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26RE
Mã hàng : BOS-226-015
Giá : 3,074,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa rotor đứng 800W Bosch GBH3-28DRE
Mã hàng : BOS-328-079
Giá : 5,047,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa 900W Bosch GBH 4-32 DFR
Mã hàng : BOS-432-089
Giá : 8,209,000 VNĐ
Máy khoan động lực Bosch GBM 32-4
Mã hàng : BOS-032-107
Giá : 13,937,000 VNĐ
10mm Bộ máy khoan hộp nhựa Bosch GSB 13RE
Mã hàng : KMV-013-002
Giá : 1,494,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 600W Bosch GBH 2-20 RE
Mã hàng : BOS-220-247
Giá : 2,332,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 600W Bosch GBH 2-20 DRE
Mã hàng : BOS-220-248
Giá : 2,438,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa 850W Bosch GBH 2-28 DFV
Mã hàng : BOS-228-319
Giá : 3,985,000 VNĐ
45mm Máy khoan búa 1.500W Bosch GBH 8-45D
Mã hàng : BOS-845-322
Giá : 14,569,000 VNĐ
1.500W Máy đục Bosch GSH 9VC
Mã hàng : BOS-009-323
Giá : 13,882,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan động lực 100 chi tiết 550W Bosch GSB 550
Mã hàng : BOS-550-453
Giá : 1,132,000 VNĐ
1 2
Brand

Đang online :118 - Tổng truy cập : 89,055,412