page flip
6" Kìm cắt Stanley 84-105
Mã hàng : STL-841-482
Giá : 75,000 VNĐ
4" Kìm cắt Stanley 84-036
Mã hàng : STL-840-537
Giá : 104,000 VNĐ
5" Kìm cắt Stanley 84-037
Mã hàng : STL-840-538
Giá : 117,000 VNĐ
6" Kìm càng cua Stanley 84-167
Mã hàng : STL-840-562
Giá : 139,000 VNĐ
12” Kìm cắt cáp 125mm2 Stanley 84-629
Mã hàng : STL-846-544
Giá : 630,000 VNĐ
21” Kìm cắt cáp 250mm2 Stanley 84-630
Mã hàng : STL-846-545
Giá : 1,102,000 VNĐ
6" Kìm càng cua Stanley 84-077
Mã hàng : STL-077-365
Giá : 109,000 VNĐ
4" Kìm càng cua Stanley 84-125
Mã hàng : STL-125-366
Giá : 99,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Stanley 84-281
Mã hàng : STL-281-367
Giá : 85,000 VNĐ
10" Kìm càng cua Stanley 84-282
Mã hàng : STL-282-368
Giá : 105,000 VNĐ
6” Kiềm cắt Stanley 84-038
Mã hàng : STL-038-193
Giá : 165,000 VNĐ
6" Kìm cắt Stanley 84-027
Mã hàng : STL-027-221
Giá : 103,000 VNĐ
5" Kìm cắt mặt bằng Stanley 84-135
Mã hàng : STL-135-231
Giá : 172,000 VNĐ
7" Kìm cắt Stanley 84-108
Mã hàng : STL-841-139
Giá : 132,000 VNĐ
7” Kìm cắt Stanley 84-028
Mã hàng : STL-028-222
Giá : 117,000 VNĐ
10” Kìm cắt cáp 60mm2 Stanley 84-258
Mã hàng : STL-258-235
Giá : 141,000 VNĐ
32” Kìm cắt cáp 500mm2 Stanley 84-632
Mã hàng : STL-632-236
Giá : 1,823,000 VNĐ
1 2
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :30 - Tổng truy cập : 77,005,072