x

DCA

page flip
500mm2 Kìm trợ lực cắt cáp điện Asaki AK-8403
Mã hàng : ASK-840-551
Giá : 2,285,000 VNĐ
100mm2 Kìm trợ lực cắt cáp thép Asaki AK-8417
Mã hàng : ASK-841-556
Giá : 4,144,000 VNĐ
130mm2 Kìm trợ lực cắt cáp điện Asaki AK-8410
Mã hàng : ASK-841-554
Giá : 12,574,000 VNĐ
300mm2 Kìm trợ lực cắt cáp điện Asaki AK-8402
Mã hàng : ASK-840-550
Giá : 1,899,000 VNĐ
240mm2 Kìm trợ lực cắt dây điện Asaki AK-8401
Mã hàng : ASK-840-549
Giá : 1,420,000 VNĐ
150mm2 Kìm trợ lực cắt thép Asaki AK-8416
Mã hàng : ASK-841-555
Giá : 4,503,000 VNĐ
Kìm trợ lực cắt cáp điện Asaki AK-8409
Mã hàng : ASK-840-553
Giá : 5,266,000 VNĐ
16mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-620
Mã hàng : ASA-620-204
Giá : 1,432,000 VNĐ
20mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-621
Mã hàng : ASA-621-205
Giá : 2,187,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,282,000 VNĐ
10" Kìm cắt lưới Asaki AK-8187
Mã hàng : ASA-187-275
Giá : 175,000 VNĐ
Kìm trợ lực cắt cáp điện Asaki AK-8408
Mã hàng : ASK-840-552
Giá : 3,868,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 66,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8006
Mã hàng : ASA-800-441
Giá : 141,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8039
Mã hàng : ASA-803-449
Giá : 57,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8108
Mã hàng : ASA-810-451
Giá : 54,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8051
Mã hàng : ASA-805-461
Giá : 48,000 VNĐ
5" Kìm cắt mini Asaki AK-8292
Mã hàng : ASA-829-462
Giá : 35,000 VNĐ
1 2 3 4
Hỗ trợ trực tuyến
Trần Văn Sang
Zalo Skype
Nguyễn Anh Dũng
Zalo Skype
Skype
Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :30 - Tổng truy cập : 83,197,498