x

Thay doi dia chi

page flip
0.5 ~ 6.0 mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-6
Mã hàng : QHT-006-068
Giá : 188,000 VNĐ
0.5 - 6.0 mm2 Kiềm bấm đầu cosse tròn LY-03C
Mã hàng : QHT-003-002
Giá : 227,000 VNĐ
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse tròn, cosse pin LY-06WF2C
Mã hàng : QHT-006-003
Giá : 227,000 VNĐ
1.25 ~ 8.0 mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-8
Mã hàng : QHT-008-069
Giá : 188,000 VNĐ
0.5 - 6.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-03B
Mã hàng : QHT-003-005
Giá : 227,000 VNĐ
1.0 ~ 6.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-04WF
Mã hàng : QHT-004-006
Giá : 227,000 VNĐ
5.5 ~ 38 mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-38
Mã hàng : QHT-038-067
Giá : 338,000 VNĐ
1.0 ~ 10  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-10WF
Mã hàng : QHT-010-008
Giá : 227,000 VNĐ
6.0 ~ 16  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-16WF
Mã hàng : QHT-016-009
Giá : 227,000 VNĐ
2.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-26TW
Mã hàng : QHT-026-010
Giá : 227,000 VNĐ
1.25 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đai bằng nhôm LS-03
Mã hàng : QHT-003-025
Giá : 157,000 VNĐ
25 - 50  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-2550GF
Mã hàng : QHT-255-012
Giá : 227,000 VNĐ
10 - 35  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-1035GF
Mã hàng : QHT-103-013
Giá : 227,000 VNĐ
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin, cosse tròn LS-06WF2C
Mã hàng : QHT-006-017
Giá : 157,000 VNĐ
1.0 ~ 6.0 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LS-04WF
Mã hàng : QHT-004-015
Giá : 157,000 VNĐ
0.5 ~ 6.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-0510TD
Mã hàng : QHT-051-018
Giá : 227,000 VNĐ
4.0 ~ 16  mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-616TD
Mã hàng : QHT-616-019
Giá : 227,000 VNĐ
1 2 3
Hỗ trợ trực tuyến
Trần Văn Sang
Zalo Skype
Nguyễn Anh Dũng
Zalo Skype
Phạm Minh Hải
Zalo Skype
Skype
Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :117 - Tổng truy cập : 87,991,250