page flip

NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Chìa lục giác đơn

1.5mm Lục giác bi Asaki AK-6400
Mã hàng : ASA-640-365
Giá : 5,000 VNĐ
2mm Lục giác bi Asaki AK-6401
Mã hàng : ASA-640-366
Giá : 5,000 VNĐ
3mm Lục giác bi Asaki AK-6403
Mã hàng : ASA-640-368
Giá : 7,000 VNĐ
4mm Lục giác bi Asaki AK-6404
Mã hàng : ASA-640-369
Giá : 9,000 VNĐ
5mm Lục giác bi Asaki AK-6405
Mã hàng : ASA-640-370
Giá : 10,000 VNĐ
6mm Lục giác bi Asaki AK-6406
Mã hàng : ASA-640-371
Giá : 15,000 VNĐ
8mm Lục giác bi Asaki AK-6407
Mã hàng : ASA-640-372
Giá : 23,000 VNĐ
10mm Lục giác bi Asaki AK-6408
Mã hàng : ASA-640-373
Giá : 37,000 VNĐ
12mm Lục giác bi Asaki AK-6409
Mã hàng : ASA-640-374
Giá : 62,000 VNĐ
14mm Lục giác bi Asaki AK-6410
Mã hàng : ASA-640-375
Giá : 111,000 VNĐ
17mm Lục giác bi Asaki AK-6411
Mã hàng : ASA-641-376
Giá : 172,000 VNĐ
19mm Lục giác bi Asaki AK-6412
Mã hàng : ASA-641-377
Giá : 230,000 VNĐ
22mm Lục giác bi Asaki AK-6413
Mã hàng : ASA-641-378
Giá : 318,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 19,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 19,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : ASA-795-755
Giá : 19,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã hàng : ASA-795-756
Giá : 22,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã hàng : ASA-795-757
Giá : 27,000 VNĐ
1 2
Hỗ trợ trực tuyến
Trần Văn Sang
Zalo Skype
Nguyễn Anh Dũng
Zalo Skype
Skype
Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :30 - Tổng truy cập : 82,253,086