page flip

NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Chìa lục giác đơn

4mm Lục giác bi Asaki AK-6404
Mã hàng : ASA-640-369
Giá : 10,000 VNĐ
5mm Lục giác bi Asaki AK-6405
Mã hàng : ASA-640-370
Giá : 12,000 VNĐ
6mm Lục giác bi Asaki AK-6406
Mã hàng : ASA-640-371
Giá : 16,000 VNĐ
8mm Lục giác bi Asaki AK-6407
Mã hàng : ASA-640-372
Giá : 25,000 VNĐ
10mm Lục giác bi Asaki AK-6408
Mã hàng : ASA-640-373
Giá : 41,000 VNĐ
12mm Lục giác bi Asaki AK-6409
Mã hàng : ASA-640-374
Giá : 68,000 VNĐ
14mm Lục giác bi Asaki AK-6410
Mã hàng : ASA-640-375
Giá : 113,000 VNĐ
17mm Lục giác bi Asaki AK-6411
Mã hàng : ASA-641-376
Giá : 176,000 VNĐ
19mm Lục giác bi Asaki AK-6412
Mã hàng : ASA-641-377
Giá : 247,000 VNĐ
22mm Lục giác bi Asaki AK-6413
Mã hàng : ASA-641-378
Giá : 341,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 21,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 21,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : ASA-795-755
Giá : 21,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã hàng : ASA-795-757
Giá : 29,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã hàng : ASA-795-758
Giá : 34,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã hàng : ASA-795-759
Giá : 53,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã hàng : ASA-795-760
Giá : 65,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã hàng : ASA-795-756
Giá : 24,000 VNĐ
1 2
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :104 - Tổng truy cập : 75,950,468