page flip

NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Chìa lục giác đơn

8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã hàng : ASA-795-759
Giá : 50,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã hàng : ASA-795-760
Giá : 62,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 19,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 19,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : ASA-795-755
Giá : 19,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã hàng : ASA-795-756
Giá : 24,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã hàng : ASA-795-757
Giá : 28,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã hàng : ASA-795-758
Giá : 31,000 VNĐ
1.5mm Lục giác bi Asaki AK-6400
Mã hàng : ASA-640-365
Giá : 6,000 VNĐ
2mm Lục giác bi Asaki AK-6401
Mã hàng : ASA-640-366
Giá : 6,000 VNĐ
2.5mm Lục giác bi Asaki AK-6402
Mã hàng : ASA-640-367
Giá : 6,000 VNĐ
3mm Lục giác bi Asaki AK-6403
Mã hàng : ASA-640-368
Giá : 8,000 VNĐ
4mm Lục giác bi Asaki AK-6404
Mã hàng : ASA-640-369
Giá : 9,000 VNĐ
5mm Lục giác bi Asaki AK-6405
Mã hàng : ASA-640-370
Giá : 10,000 VNĐ
6mm Lục giác bi Asaki AK-6406
Mã hàng : ASA-640-371
Giá : 15,000 VNĐ
8mm Lục giác bi Asaki AK-6407
Mã hàng : ASA-640-372
Giá : 24,000 VNĐ
10mm Lục giác bi Asaki AK-6408
Mã hàng : ASA-640-373
Giá : 37,000 VNĐ
12mm Lục giác bi Asaki AK-6409
Mã hàng : ASA-640-374
Giá : 63,000 VNĐ
1 2
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :85 - Tổng truy cập : 72,743,105