page flip
3” Cảo 3 chấu Asaki AK-1037
Mã hàng : ASA-103-300
Giá : 72,000 VNĐ
4” Cảo 3 chấu Asaki AK-1038
Mã hàng : ASA-103-301
Giá : 104,000 VNĐ
6” Cảo 3 chấu Asaki AK-1039
Mã hàng : ASA-103-302
Giá : 156,000 VNĐ
8” Cảo 3 chấu Asaki AK-1040
Mã hàng : ASA-104-303
Giá : 284,000 VNĐ
10” Cảo 3 chấu Asaki AK-1041
Mã hàng : ASA-104-304
Giá : 427,000 VNĐ
12” Cảo 3 chấu Asaki AK-1042
Mã hàng : ASA-104-305
Giá : 594,000 VNĐ
14” Cảo 3 chấu Asaki AK-1043
Mã hàng : ASA-104-306
Giá : 869,000 VNĐ
16” Cảo 3 chấu Asaki AK-1044
Mã hàng : ASA-104-307
Giá : 1,382,000 VNĐ
20” Cảo 3 chấu Asaki AK-1045
Mã hàng : ASA-104-308
Giá : 1,922,000 VNĐ
30 tấn Bộ cảo thủy lực 3 chấu Asaki AK-609
Mã hàng : ASA-609-412
Giá : 6,397,000 VNĐ
50 tấn Bộ cảo thủy lực 3 chấu  Asaki AK-610
Mã hàng : ASA-610-413
Giá : 10,161,000 VNĐ
4" Cảo ba chấu Asaki AK-1116
Mã hàng : ASK-111-098
Giá : 241,000 VNĐ
6" Cảo ba chấu Asaki AK-1117
Mã hàng : ASK-111-099
Giá : 432,000 VNĐ
8" Cảo ba chấu Asaki AK-1118
Mã hàng : ASK-111-100
Giá : 770,000 VNĐ
10" Cảo ba chấu Asaki AK-1119
Mã hàng : ASK-111-101
Giá : 1,286,000 VNĐ
50-102mm Cảo mở lọc nhớt Asaki AK-1060
Mã hàng : ASK-106-103
Giá : 158,000 VNĐ
3" Cảo vô bạc piston Asaki AK-1061
Mã hàng : ASK-106-104
Giá : 135,000 VNĐ
4" Cảo vô bạc piston Asaki AK-1062
Mã hàng : ASK-106-105
Giá : 171,000 VNĐ
Hỗ trợ:     Yahoo    Skype    Mail
Phone

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Ads
Ads
Brand

Đang online :102 - Tổng truy cập : 75,950,344