x

Thay doi dia chi

Bộ 13 mũi HSS-R DIN338 Ø 1.5 - 6.5 mm Bosch 1609200201
Mã hàng : BOS-160-116
Giá : 88,000 VNĐ
Bộ 10 mũi HSS-R DIN338 Ø 1-10 mm Bosch 1609200203
Mã hàng : BOS-160-115
Giá : 146,000 VNĐ
Bộ mũi khoan bê tông 5 chi tiết Bosch 2608680798
Mã hàng : BOS-798-140
Giá : 126,000 VNĐ
14-24mm Bộ mũi khoan gỗ 6 cây Bosch 2608595424
Mã hàng : BOS-424-183
Giá : 158,000 VNĐ
3-10mm Bộ mũi khoan gỗ 7 cây Bosch 2607017034
Mã hàng : BOS-034-184
Giá : 57,000 VNĐ
3-10mm Bộ mũi khoan gỗ Auger 6 cây Bosch 2607019322
Mã hàng : BOS-322-185
Giá : 369,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tường 3 cây Bosch 2608590127
Mã hàng : BOS-127-186
Giá : 24,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tường 5 cây Bosch 2608590090
Mã hàng : BOS-090-187
Giá : 47,000 VNĐ
Bộ mũi khoan bê tông 5 cây Bosch 2608680726
Mã hàng : BOS-726-188
Giá : 94,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tổng hợp 34 chi tiết Bosch 2607017073
Mã hàng : BOS-073-196
Giá : 202,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tổng hợp 90 chi tiết Bosch 2607010613
Mã hàng : BOS-075-197
Giá : 391,000 VNĐ
Bộ mũi khoan đa năng 8 cây Bosch 2608680799
Mã hàng : BOS-260-264
Giá : 188,000 VNĐ
13-25mm Bộ mũi khoan gỗ 6 cây Bosch 2608595425
Mã hàng : BOS-260-274
Giá : 132,000 VNĐ
Bộ mũi khoan 4 cây Bosch 2608595362
Mã hàng : BOS-260-279
Giá : 65,000 VNĐ
1.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595050
Mã hàng : BOS-260-469
Giá : 52,000 VNĐ
2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595051
Mã hàng : BOS-260-347
Giá : 52,000 VNĐ
2.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595052
Mã hàng : BOS-260-348
Giá : 52,000 VNĐ
2.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595053
Mã hàng : BOS-260-349
Giá : 52,000 VNĐ
1 2 3 4
Brand

Đang online :102 - Tổng truy cập : 89,038,818